cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Orientální ústav zblízka

Dne 24. října 2013 se v prostorách hlavní budovy Akademie věd ČR na Národní třídě uskutečnila prezentace nazvaná "Orientální ústav zblízka".

Prezentace se zúčastnilo na šest desítek hostů z řad zástupců AV ČR a širší obce českých orientalistů. Na začátku k hostům promluvil místopředseda AV ČR, Dr. Pavel Baran. Ředitel ústavu, Dr. Ondřej Beránek, poté představil některé organizační a další změny, k nimž došlo v OÚ v letošním roce. Hovořil také o výzvách do budoucna jak pro samotný OÚ, tak pro českou orientalistiku obecně.

Dále s představením svých vědeckých projektů vystoupili ocenění pracovníci OÚ: nositel Purkyně Fellowshipu Dr. Oliver Weingarten, nositel Wichterleho prémie Dr. Jakub Hrubý a postdoktorand Dr. Ondřej Klimeš. V rámci představování některých významných publikací vystoupila Dr. Hana Třísková se svou monografií Segmentální struktura čínské slabiky. Dr. Jaroslav Strnad představil svou brillovskou monografii s názvem Morphology and Syntax of Old Hindī: Edition and Analysis of One Hundred Kabīr vānī Poems from Rājasthān.

V závěrečné části byl pak dán prostor k představení orientalistických aktivit odehrávajících se mimo půdu OÚ. Dr. Daniel Boušek z Ústavu Blízkého východu a Afriky představil knižní řadu “ Judaica” nakladatelství Academia. Na závěr Dr. Pavel Žďárský, předseda Akademické společnosti Aloise Musila, představil novou online kolekci písemností tohoto významného českého orientalisty.

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno recepcí.

 

Fotogalerie:

Projev ředitele OÚ, Dr. Ondřeje Beránka 742 744

Projev ředitele OÚ, Dr. Ondřeje Beránka                                     Projev místopředsedy AV ČR, Dr. Pavla Barana                         Setkání se zúčastnili významní čeští orientalisté i zástupci AV ČR

757 762 769

Projev nositele Wichterleho prémie, Dr. Jakuba Hrubého               Projev Dr. Ondřeje Klimeše, postdoktoranda na OÚ                      Projev Dr. Olivera Weingartena, nositele Purkyně Fellowshipu

773 776 783

Dr. Hana Třísková představila svou novou monografii věnující se čínské slabice Dr. Jaroslav Strnad představil svou novou monografii věnující se morfologii a syntaxi staré hindštiny

6. 11. 2013