cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Struktura

 

 

Vedení

 
Ředitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
telefon: 266 052 488; 266 052 492 (sekr.)
fax: 286 585 627
e-mail: beranek@orient.cas.cz

 

Zástupce ředitele: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

telefon: 266 052 210

e-mail: ostransky@orient.cas.cz

 

Sekretariát: Jitka Princová
telefon: 266 052 492
fax: 286 585 627
e-mail: orient@orient.cas.cz

Hospodářské oddělení:
ing. Markéta Ondráčková
telefon: 266 053 713, 286 582 964
fax: 286 585 627
e-mail: hsou@orient.cas.cz
 

Vedoucí knihovny: Mgr. Jan Luffer, Ph.D.         

e-mail: jan.luffer@orient.cas.cz                   
telefon: 266 053 950                                 
fax: 286 581 835

Oddělení

 

 

 

Rada instituce:                                                                                         Dozorčí rada:                                                                               
Předseda:  PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.                                                       Předsedkyně: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (AV ČR)                         
Místopředseda: PhDr. Jiří Prosecký, CSc.                                            Místopředseda: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR)

Externí členové:                                                                                                      Členové: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (FF UK)         
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (Ústav politologie FF UK)                                                  JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)               
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.  (ÚFaR FF UK)                                                                     Ing. Magdaléna Vecková (KNAV ČR)                                                  
doc. Daniel Berounský, Ph.D. (ÚJCA FF UK)                                                                                                       
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (KHV FF ZČU)                                                                       
Interní členové:
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D..

PhDr. Jiří Prosecký, CSc.

PhDr. Hana Třísková, Ph.D.

PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.

Tajemník: Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.