cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.

Oddělení Jižní Asie


Tel.: 266053704

E-mail: strnad@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • dějiny Indie, indoárijské jazyky (hindština, sanskrt)
 • politické a ekonomické dějiny středověké a moderní Indie; hindská literatura předmoderního období; hindská lexikografie
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1979 absolutorium FF UK
 • 1987 PhDr. (jazyky a literatury Asie a Afriky)
 • 1999 - Ph.D. (dějiny a kultury zemí Asie a Afriky)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 1980-1985 - Orientální ústav ČSAV (studijní pobyt; odborný asistent)
 • 1985-1990 - Státní jazyková škola v Praze (interní učitel - hindština, sanskrt)
 • 1990 - dosud - Orientální ústav AV ČR (vědecký pracovník, oddělení Jižní Asie)
 • 2001-2006 - interní vyučující na Ústavu Jižní a Centrální Asie FF UK
 
Zahraniční pobyty
 • 1979 - Indie: Central Hindi Directorate, New Delhi (6 měsíců)
 • 1987 - Indie: CASS, Univ. of Poona; Banaras Hindu University; Central Institute of Indian Languages, Mysore (3 měsíce)
 • 1992 - School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (2 měsíce)
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • 2003 Cena Josefa Hlávky, společenské vědy (Dějiny Indie)
 • 2005 International Conference "The Exchange of Ideas and Culture Between South Asia and Central Europe", Harvard session, Harvard University, Cambridge, Mass., USA  
 • 2006 dtto, Heidelberg session, Department of History, Südasien Institut, Universität Heidelberg
 • 2006 CEENIS Conference „New Perspectives in Education about India“. Center of Oriental Studies, Vilnius University, Vilnius (LT).
 • 2010 CEENIS Conference "Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture - Indological Identities". Charles University, Prague
 • 2011 Second Internationa Braj Bhasha / Early Hindi Workshop, Miercura Ciuc, Rumunsko
 • 2012 International Conference "The Concept of Identities in Indian Thinking: Classical, Modernist, Postcolonial". Department of Asian Studies, Metropolitan University, Prague
 • 2012 International Conference on Early Modern Literatures of North India (ICEMLNI), Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, India
 • 2014 Third Internationa Braj Bhasha / Early Hindi Workshop, Bansko, Bulharsko
 • 2015 International Rajasthani Workshop, Warsaw
 • 2015 International Conference on Early Modern Literatures of North India (ICEMLNI), University of Lausanne, Švýcarsko
 • 2016 24. 24th European Conference on South Asian Studies, Warsaw; paper "Remote survey of two Rajasthani Dadupanthi manuscripts"

  2016 organized and participated in 10-day international "Fourth Early Hindi / Braj Bhasha Workshop-Retreat" in Třešť, Czech Republic

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy
kn1.jpgkn2.jpgkn3-1.jpgsanskrtsanskrtIIbrill cover

 Morphology and Syntax of Old Hindī. Edition and Analysis of One Hundred Kabīr vānī Poems from Rājasthān. Brill, Leiden 2013, xviii, 574 pp.

 • Učebnice sanskrtu. 2., opravené a doplněné vydání. Zbavitel, D., Strnad, J. Karolinum, Praha 2012.
 • Dějiny Indie. Autorský kolektiv: J. Strnad, J. Filipský, J. Holman, S. Vavroušková. Makladatelství Lidové Noviny, Praha 2003. 1185 s. (autorský podíl: ca. 48% textu)
 • Monetary History of Mughal India as Reflected in Silver Coin Hoards. Harman Publishing House, New Delhi 2001. 201 s.
 • Hindsko-český slovník. Autorský kolektiv: D. Marková, S. Kostić, J. Strnad, R. Svobodová. Dar Ibn Rushd, Paha 1998. 670 s.

 

kapitoly v knihách
 • „Searching for the Source or Mapping of the Stream : Some Text-critical Issues in the Study of Medieval Bhakti“. In J.S. Hawley, A. Malhotra, T. Williams (eds.), Texts and Traditions in Early Modern North India. Delhi: Oxford University Press (v tisku)
 • „Dharma jako zákon a řád ve starověké Indii“. In D. Antalík, J. Starý a T. Vítek (eds.), Zákon a právo v archaických kulturách. Praha: Herrmann & synové, 2010, s. 105-129
 • „Mughal Silver Coins Hoards of Uttar Pradesh - an Important Source for the Study of Monetary History of Premodern India“. In Amiteshwar Jha (ed.), Medieval Indian Coinages: A Historical and Economic Perspective. 5th International Colloquium, February 17th-19th, 2001. Anjaneri / Nasik: Indian Institute of Research in Numismatic Studies, 2001, s. 165-178
 • „Hindi Dictionaries and the Hindi Lexicographical Corpus“. In Dirk W. Lönne (ed.), Tohfa-e-Dil. Festschrift Helmut Nespital. Reinbek: Dr. Inge Wezler Verlag fur Orientalistische Fachpublikationen, Festschriftenreihe, Teil I.: Sprache und Literatur, 2001, s. 531-544
 • „Nerovnoměrnost, dynamika inovací a spotřeby v pozdně středověké Indii“. In L. Klusáková (ed.), Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. Praha: Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FFUK, 1997, s. 133-152
 • „Problems of Interpretation of Coin Finds in Indian Economic History“. In J. Prosecký (ed.), Ex Pede Pontis. Papers presented on the occassion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute, Prague. Prague, Czechoslovak Academy of Sciences, Oriental Institute, 1992, s. 243-252

 

mezinárodní odborné, recenzované články
 • "A Note on the Analysis of Two Early Rājasthānī Dādūpanthī Manuscripts". Asiatische Studien / Études Asiatiques 2016; 70(2): 545-569.
 • „A Note on the Locative / Instrumental / Ergative Case in Old Hindī“. Archiv Orientální. 1, 2012, s. 1-24
 • „India as Reflected in Czech Consciousness in the Era of the National Revivalist Movement of the Nineteenth Century (ca. 1800-1848)“. Archiv Orientální. 3, 2007, s. 279-290
 • „Some Remarks on the Relation of Money and Political Power in Medieval Islamic India“. Numismatic Digest (Anjaneri-Nashik), sv. 25-26, 2001-2002, s. 153-168
 • „Mughal Coins of Uttar Pradesh: A Note on the Methodology of their Statistical Evaluation“. Archiv Orientální 2, 1995, s. 187-203.
 
jiné odborné články
 • "Cesty zarúbané – boj Tibetu o štátnu nezávislosť v prej polovici 20. storočia". Historický obzor. 26, 1, 2015, s. 71-77.
 • „Indicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech I“. Nový Orient. 4, 2013, s. 21-29; Nový Orient 2, 2014, s. 31-41; Nový Orient 4, 2014, s. 27-38.
 • „Chaos a řád v archaickém indickém myšlení“. Nový Orient. 1, 2010, s. 44-49
 • „Introducing the Interpretation of Medieval Hindī Texts into the Hindī Curriculum: An Alternative Approach“. Acta Orientalia Vilnensia. 2, 2008 [2010], s. 25-37
 • „Some Aspects of the Origin of Muslim Communalism in North India“. Studia Orientalia Pragensia. sv. 15, 1986, s. 87-99
 • „Opusťte Indii!“ Nový Orient. 1, 1981, s. 1-4; 2, 1981, s. 1-4.