cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Mgr. Pavel Hons, Ph.D.

Oddělení Jižní Asie
hons3 
Telefon: 266053703
 
OBLAST ZÁJMU
tamilský jazyk, tamilská literatura, indická společnost
expresivita v tamilštině, tamilský román a krátká povídka, dalitská literatura, dalitské hnutí, kasty a společnost v Tamilnádu
 
VZDĚLÁNÍ
 • FF UK, postgraduální studium, studijní obor: Jazyky zemí Asie a Afriky, disertační práce: Reduplicative constructions in Tamil, (obhájena červen 2010)
 • FF UK, obor: Indologie se specializací tamilština, státní závěrečná zkouška v roce 2004
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 2008 – doposud      Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
 • 2005 – 2007             Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav jižní a centrální Asie
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • redaktor časopisu Archiv orientální
 • výuka na FF UK, Ústav jižní a centrální Asie (Tamilský jazyk, Klasické texty, Úvod do studia indologie, Dalitské hnutí v Indii, Jazyková politika Indie)
 
granty
 • GAČR : Disadvantaged Communities in South India. Their Emancipation and the Building of New Identities. 16-02363S, (2016-18).

 

konference
 • Politics, Religion and Modernities in India. Praha 29. 4. 2019: “Dalit votes: Will they decide?”
 • International Symposium on Cultural Inclusion, Praha,8.12.2017 - 9.12.2017: "Writing caste histories: A part of Dalits’ emancipation struggle."
 • Nature, Environment, Sustainable Development: the Case for India. MUP, 24.10. 2014. "Nature as a shield. Natural phenomena in the works on dalits."
 • Contemporary India: Challenges and Prospects. Vilnius, 7. - 8.10. 2013. "Dalit movement in Tamil Nadu: Paraiyans and others."
 • Pandanus 13. International Semiar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Praha, 30.5. - 1.6. 2013. "Attitude towards nature in selected works of contemporary Tamil writers."
 • Skupiny znevýhodněných v jižní a východní Asii. 5. konference Kulturní a sociální antropologie východní Asie, Katedra asijských studií FF UP, 25.11. 2011, Olomouc. "Formy emancipace a resistence dalitů v Indii."
 • Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe. International CEENIS conference, 27. - 29.10. 2011, Warsaw. "Literature - a way of strengthening Dalit identity."
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
monografie

hons_aux nemi

 • Kasta, a basta! Pohledy na kastovní systém, tentokrát převážně zdola. Praha: Academia 2019
 • s Dagmar Markovou (edd.), Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské literatury. Pavel Mervart 2012.
 • Auxiliarity in Tamil (with special reference to iru, viTu and koLLu). The Karolinum Press, Prague 2006.
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 • Are we Hindus? Religion in contemporary Tamil Dalit discourse. Argument. Biannual Philosophical Journal Vol. 8 no. 2 (2018): 273-288.
 • Tamil Dalit Art and Identity: What to do with the drum? South Asia Research 38, no. 2 (2018): 1-16.
 • Resistance through nature. Natural motifs in Tamil Dalit literature. Pandanus ´15 9:1, 2015, pp. 71-88.
 • Attitude towards Nature in Selected Works of Contemporary Tamil Writers. Pandanus ´13. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual 7:2, 2013, pp. 65-76.
 • Phonetic Reduplication in Tamil in the Context of Expressivity. Archiv orientální 76, 2008, pp. 491-507.
 • Types of Semantic Reduplication in Tamil. Archiv orientální 75, 2007, pp. 411-424.
 
jiné odborné články
 • Formy emancipace a resistence dalitů v Indii. Dálný východ 1:2, 2012, s. 5-14.
 • Báma a emancipace dalitských žen. Nový Orient 66:4, 2011, s. 7-11.
 • Fenomén dalitské literatury. Nový Orient 65:4, 2010, str. 49-53.
 • Imaijam - další velká postava tamilské dalitské literatury. Nový Orient 64:3, 2009, str. 49-51.
 • Tamilské býčí zápasy. Nový Orient 61:2, 2006, str. 9-10.