cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

Holba01.jpg

Oddělení Jižní Asie


Telefon: 26605 2484

E-mail: holba@orient.cas.cz

 

OBLAST ZÁJMU
 • buddhismus obecně
 • filosofické, etické a náboženské aspekty mahájánového buddhismu
 • komparativní filosofie
 • Diamantová sútra; Šántidévova Bódhičarjávatára
 • buddhistická logicko-epistemologická tradice
 • filosofie madhjamaky a jógáčáry
 
VZDĚLÁNÍ
 • 2009-2012  bakalářské studium na FF OSU, Katedra filosofie, obor Filosofie
 • 2012-2015  magisterské studium na FF OSU, Katedra filosofie, obor Filosofie
 • 1995-2002  doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor Systematická filosofie
 • 1991-1995  magisterské studium na FF UK, Ústav indologie, obor Sanskrt
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • semestrální výuky buddhismu na: FF UP, ETF UK, FHS UK, FF MU, FF OSU, Emory University (Department of Religious Studies), Atlanta, USA
 • 2002-2015   odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze
 • 1997-nyní     vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR

 

BADATELSKÉ A STUDIJNÍ POBYTY
 • Emory University, Department of Religious Studies, Atlanta, USA, Fulbright Felowship (Research scholar), 1. 10. 2015 - 30. 4. 2016.
 • Harvard University, Cambridge, USA (badatelský pobyt), 5. 2. - 12. 2. 2009
 • Univerzita v Lausanne (badatelský pobyt), březen 2004 - červen 2004
 • Univerzita v Lausanne (badatelský pobyt), březen 2000 - červen 2000
 • Univerzita v Lausanne (stipendium Fonds Elisabeth de Boer), březen 1999 - červen 1999
 • Univerzita v Lausanne (stipendium Fonds Elisabeth de Boer), říjen 1998 - prosinec 1998
 • Univerzita v Lausanne, Department of Oriental Languages and Cultures (stipendium švýcarské vlády pro Východní Evropu). říjen 1997 - červenec 1998

 

 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
konference
 • 25.-26. 11. 2016  „Diamantová sútra v Číně“. 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. 
 • 4.-5. 11. 2011       „Traktát o probuzení víry v mahájánu“. 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. Pořadatel: Kulturní studia Číny a Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU. 
 • 28.-30. 4. 2011    „Buddhismus a aristotelská logika“. Národní konference „Logika, sémantika, dialektika,“ Praha. Pořadatel Ústav filosofie a religionistiky FF UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky FÚ AV ČR.
 • 23.-28. 6. 2008   „Buddhism and its reflection in Czech Republic after the First World War till the ´Velvet Revolution´ in 1989”. 15. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Atlanta, USA.
 • 23. 9. 2008          Mezinárodní buddhistické konference „Prázdnota a cesta bódhisattvy“ v rámci mezinárodní konference „Celý svět je jedna květina“ pořádané mezinárodní Zenovou školu Kwan Um. Praha, FF UK. Spoluorganizátor
 • 23.-25.10. 2006  „The Development of Bodhisattva´s path to Buddhahood“. Mezinárodní konference „Religious Change“. Slovensko, Bratislava.
 • 23.-28. 8. 1999   12. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Lausanne, Švýcarsko. Spoluorganizátor.
 

přednášky na zahraničních universitách
 • Emory University, Atlanta, USA (14. 4. 2016): Czechs and Tibetans: Relationship and Academic Studies.
  Wisconsin-Madison University, Wisconsin, USA (30. 3. 2016): Buddhist Studies in Czechoslovakia: Reflections on a Complicated History.
 • Glendale Community College, Tempe, Arizona, USA (26. 2. 2016): Charter 77: Dissent and Underground in Czechoslovakia II.
 • Maricopa Community Colleges, Tempe, Arizona, USA: Charter 77: Dissent and Underground in Czechoslovakia I.
 • Harvard University (Harvard Buddhist Studies Forum), Cambridge, USA (6. 2. 2009): Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the ‘Velvet Revolution’ of 1989.
 • Jagiellonian University, Krakow, Poland (23. 5. 2005): The Origin of Mahayana Buddhism in India.
 • Pedagogical University, Krakow, Poland (24. 5. 2005): The Path of the Bodhisattvas to Buddhahood.
 
 
členství
 • člen Oborové rady doktorského studia religionistiky, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
 • školitel doktorského studijního programu v oboru Filozofie, Katedra filozofie FF UP, Olomouc.
 • člen redakční rady nakladatelství ExOriente, Praha.
 • člen The International Association of Buddhist Studies.

 

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
knihy
diamantynagar
 • Kauzalita a buddhismus, Praha: Oikúmené, 2020 (v tisku).
 • Diamantová sútra. Překlad s komentářem. Druhé, rozšířené vydání. Praha: DharmaGaia, 2017.
 • Diamantová sútra. Překlad s komentářem. Praha: DharmaGaia, 2014.
 • Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2012 (editor).
 • Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů, z pálijštiny přel. D. Zbavitel, Praha: DharmaGaia, 2007 (editor).
 • Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, ze sanskrtu přel. Bhikkhu Dhammadípa, Praha: DharmaGaia, 2000 (editor).
 
kapitoly v knihách a sbornících
 • „Egon Bondy a buddhismus,“ in: P. Kužel (ed.), Egon Bondy a současné myšlení, Praha: Filosofický ústav, 2018, s. 135–200.
 • „Já, nebo ne-Já?“, in: A. Dolák a kol., Praktické implikace moderních pojetí subjektu, Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015, s. 69–90.
 • „Nágárdžuna a madhjamaka,“ in: Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, ed. J. Holba, Praha: Oikúmené, 2011, s. 12–82.
 • „Mahájánový buddhismus,“ in: D. Vávra a P. Šindelář (eds.), Náboženství Číny a Japonska sborník statí, Brno: Masarykova universita, 2011, s. 70-101.
 • „Diamantová sútra,“ in: D. Vávra (ed.), Antologie textů k náboženství Číny,Brno: Masarykova universita, 2011, s. 181-227.
 • „Buddhismus“ in: kol. autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Druhé, rozšířené a upravené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice 2010, s. 133-183.
 • „Legendární životopisy Gautamy Buddhy“, in Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů, z pálijštiny přel. D. Zbavitel, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 345–387.
 • „Buddhova nauka o ne-Já (an-átman)“, in: R, Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2007, s. 285–319.
 
 
mezinárodní odborné, recenzované články
 • „Buddhism, Marxism and philosophy of Egon Bondy,“ in: J. G. Feinberg a kol. (eds.), Kontradikce / Contradictions. Časopis pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought, 2019: s. 45–78
 • „What is a future of Indian philosophy?,“ Journal of World Philosophies 4 (Review article), 2019, s. 177–184.
 • „The Senses in Indo-Tibetan Buddhism from a philosophical perspective,“ Revue d’Études Tibétaines 50, 2019, s. 13–39.
 • „Changes of the Concept of the Bodhisattva in Buddhist Traditions“, in: M. Kováč, T. Gál(eds.), Religious Change, Bratislava: Chronos (2010): 89–95.
 • „Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the "Velvet Revolution" of 1989“. International Journal of Buddhist Thought and Culture 13 (2009): 35-47.
 • „Yogacara Buddhism as Buddhist Phenomenology“, Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 73.1 (2006): 55-66.
 • „Index to JIABS 22–26“. Journal of the International Association of Buddhist Studies 28.1 (2005): 221–229.
 • „The Altruistic Path of the Bodhisattvas“. Focus Pragensis III - Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion, Prague: Oikoymenh (2003): 112-154
 • „Two Studies in Mahayana Buddhism“. In: Focus Pragensis I - Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion, Prague: Oikoymenh (2001): 150-180.
 
jiné odborné články
 • „Etika Bhagavadgíty a Egon Bondy“. Pantheon. Religionistický časopis 11.2 (2016): 26-45.
 • „Nágárdžuna a madhjamaka,“ in: J. Holba (ed.). Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 12–82.
 • „Buddhismus a aristotelská logika,“ Filosofie dnes 3.1 (2011): 27–36.
 • „Buddhismus a ekologická etika,“ Nový orient 66.2 (2011): 39–43.
 • „Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) I. – vznik“, Nový orient 65.1 (2010): 50–52.
 • „Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) II. – texty“, Nový orient 65.2 (2010): 41–46.
 • „Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) III. – termín pradžňá“, Nový orient 65.4 (2010): 23–25.