cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


PhDr. Jan Filipský, CSc

filipsky.jpg

emeritní vědecký pracovník

 

Oddělení Jižní Asie

 

E-mail: filipsky@orient.cas.cz

  

OBLAST ZÁJMU
starší i novější dějiny jihoasijského subkontinentu, zvláště drávidské oblasti, tamilská lidová poezie, hinduistická mytologie, buddhismus a mezietnické vztahy na Šrí Lance
 
VZDĚLÁNÍ
 • 1960–65 studium anglistiky, tamilistiky a indologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval jako promovaný filolog
 • 1980 – vědecká hodnost kandidáta historických věd (CSc.): Počátky protibritského hnutí odporu v jižní Indii
 • 1983 – PhDr. (dějiny jižní Indie)
 
AKADEMICKÁ PRAXE
 • 1966–93 – Orientální ústav ČSAV / AV ČR – vědecký aspirant, odborný pracovník, vědecký pracovník odd. Jižní Asie
 • 1994–97 – odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK v Praze
 • 1996– vědecký pracovník odd. Jižní Asie OÚ AV ČR, v. v. i.
 • 1990–92 – kurs dějin jižní Indie a tamilské literatury na Indologickém ústavu FF UK
 • 1994–97, 2001–2004 – výuka lingvistických disciplín na Katedře anglického jazyka a literatury PedF UK
 • zimní semestr 2000–2001 – přednáškový kurs Politics in South Asia na Department of Political Science, Brock University, St. Catherines, Ontario, Kanada
 • zimní semestr 2013–14 – přednáškový kurs Minulost a současnost théravádského buddhismu v Indii a na Šrí Lance v Ústavu jižní a centrální Asie FF UK
 
OSTATNÍ AKADEMICKÉ AKTIVITY
 • 2003 – Cena Josefa Hlávky (Dějiny Indie, společenské vědy)
 • od 2003 – vědeckopedagogická spolupráce s Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně – autorská a editorská účast na projektech Encyklopedie antropologie, Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa, Člověk-auto-encyklopedie
 • 2010 – Cena zakladatele Antropologického ústavu Prof. MUDr. et PhDr. Vojtěcha Suka, DrSc., za vynikající přínos k rozvoji moderní obecné antropologie a Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • 2013– v soutěži Slovník roku pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů uděleno souboru těchto tří internetových encyklopedií 3. místo
 • Soubor získal na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu „Svět knihy Praha“ 17. 5. 2013 rovněž Cenu poroty za elektronický slovník (1. místo).
 • Cena Akademického nakladatelství CERM, Brno udělená vědeckou radou nakladatelství za nejlepší umělecko-vědeckou publikaci v roce 2013 jako spoluautorovi publikace Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku

 

PUBLIKAČNÍ ČINOST

knihy a kapitoly v knihách

 

kn1-1.jpgkn2-1.jpgkn3-1.jpgkn4.jpgkn5.jpgkn6.jpg

 

 • ( s J. Malinou a J. Pernicou), Auto-erotika aneb Kámasútra automobilového věku. Automobil jako mobilní prostředek k udržení druhu Homo sapiens. Antropologické hledisko. Brno: CERM 2013, 418 s.
 • “Notes on Tagore’s visit to Czechoslovakia in 1926”. In: Winternitz, Moriz – Chakrabarti, Debabrata (transl.), Rabindranath Tagore. The Poet’s Religion and World Vision. Kolkata: Winternitz Society for Literature and Culture 2011, Appendix II., s. 118–123.
 • (spoluaut.), Malina, J. a kol., Encyklopedie antropologie. První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie. / Encyclopaedia of Anthropology. First interactive international encyclopaedia of anthropology. Multimediální elektronický výukový materiál. Elportál [online], Brno: Masarykova univerzita 2011.
 • (spoluaut.), Jaroslav Malina a kol., Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM 2009 [v tištěné verzi ukázky, kompletní slovník s 20 000 hesly na přiloženém CD]. Elektronická verze.
 • Indie. Stručná historie států, sv. 55. Praha: Nakladatelství Libri 2008, 195 s.
 • Encyklopedie indické mytologie. Postavy indických bájí a letopisů. Praha: Libri 1998, 225 s.; 2. vyd., Libri, Praha 2007.
 • „Indie”. In Jaroslav Malina et al., Kruh prstenu. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Sv. 1. „Celý svět” kromě euroamerické civilizace. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Nakladatelství a vydavatelství Nauma 2007, s. 549–704.
 • (spoluaut.), Jaroslav Strnad et al., Dějiny Indie. Edice Dějiny států. Praha: NLN 2003: s. 23–77, 113–123, 596–733, ediční pozn. s. 1045–1049, podíl na přípravě chronologie a dynastických přehledů, bibliografie a rejstříku. (Doplněné vyd. 2008, 2013.)
 • (spoluaut.), Jan Filipský et al., Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Edice Dějiny států. Praha: NLN 2003 [Maledivy, s. 113–131, Šrí Lanka, s. 273–349, ediční poznámka s. 425-431, podíl na chronologických a dynastických přehledech, bibliografii a rejstříku].
 • “The Village Hero in Tamil Folk Literature.” In Gabriella Eichinger Ferro-Luzzi (ed.), Glimpses of the Indian Village in Anthropology and Literature. Napoli: Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor LVI 1998, s. 125–132.
 • “The Story of Kattabomman: Folk Hero-Worship and Nationalist Myth”. In Jiří Prosecký (ed.), Ex pede pontis. Papers presented on the occasion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute, Prague. Praha: Orientální ústav ČSAV 1992, s. 36–46.
 • “History Motivated: Historical Ballads in Tamil”. In: Mariola Offredi (ed.), Language versus Dialect. Linguistic and Literary Essays on Hindi, Tamil and Sarnami. New Delhi:Manohar 1990: 113-126.
 • M. K. Gándhí. Ed. Medailóny, Praha: Horizont 1989, 171 s.
 • “The Concept of Yoga in the Bhagavadgita”. In Wolfgang Morgenroth (ed.), Sanskrit and World Culture. Berlin: Akademie-Verlag 1986: 526-531.
 • Ašóka (s J. Vackem). Praha: Svoboda 1970, 237 s.
 
Časopisecké články
 • “Šrí Lanka: oslavy Buddhova džajantí.Nový Orient 66 (2011), č. 1: 33–37.
 • “Taprobané, Sarandíb, Šrí Lanka: ostrov mnoha jmen.” Nový Orient65 (2010), č. 3: 18–22.
 • “Buddhismus a násilí na Šrí Lance.” Nový Orient65 (2010), č. 1: 7–9.
 • “Šrí Lanka: konec tamilských Tygrů?” Nový Orient64 (2009), č. 2: 2–6.
 • “Šrí Lanka: čtvrt století bojů za Tamilský Ílam.” Nový Orient 63 (2008), č. 4, s. 6–11.
 • “Devoluce – naděje pro Šrí Lanku?” Nový Orient (2007), č. 3, s. 32–35.
 • Perspektivy mírového procesu na Srí Lance.” Mezinárodní politika XXX (2006), č. 3, s. 32–35.
 • “Politické cunami na Šrí Lance.” Nový Orient 60 (2005), č. 3, s. 12–14.
 • Tichá revoluce: Indie v období globalizace.” Mezinárodní politika 28 (2004), No. 9, s. 16–17.
 • “Establishing the Company Raj in the Carnatic: Revenue Assignment of 1781-85”. ArOr 61 (1993), 3: 261–272.
 • “Freebooters or Patriots? The Poligar Chieftains of 18th century Tamilnadu”. ArOr 60 (1992), 1: 43–56.
 • “Dutch Involvement in the Anti-British Struggle of the Poligars of Tamilnadu During the Second Anglo-Mysore War (1780–84)”. Journal of Tamil Studies (Madras) 24 (December 1983): 36–46.