cs | en

Vyhledávání

mail-ico.pngtwitter-ico.pngfacebook-ico.png


Výzkumní pracovníci

 

Oddělení Blízkého východu

 
Dr. Sergio Alivernini
mezopotámská matematika, dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru
alivernini@orient.cas.cz
tel. 26605 2483
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám; dějiny Saúdské Arábie
tel. 26605 2488
 Lucie Drechselová, Ph.D. politické dějiny Turecka 20. století, Kurdové

drechselova@orient.cas.cz

 

PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D.
dějiny Blízkého východu ve středověku, islámský urbanismus, náboženské nadace (awqáf)
tel. 26605 2210
PhDr. Bronislav Ostřanský,  Ph.D.
středověký islám, islámská mystika, kultura islámských zemí
tel. 26605 2210
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, kulturní dějiny starověkého Předního východu
tel. 26605 3709
Dr. Kevin L. Schwartz dějiny Íránu a persianizovaného světa (1500-1900)

schwartz@orient.cas.cz

tel. 26605 2460 

Dr. Giedre Šabasevičiute náboženští a liberální intelektuálové v Turecku a arabských zemích, arabská literatura, historie publikování na Blízkém východě
tel. 26605 2582
Dr. Stefano Taglia historie pozdní Osmanské říše, nacionalismus a menšiny na Blízkém východě
tel. 26605 2460
zahraniční politika Turecka, vztahy Turecka a EU, postavení žen v islámu
tel. 26605 2582
PhDr. Jan Zouplna,  Ph.D. 
sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské dějiny, soudobé dějiny BV
tel. 26605 3522

 

Oddělení Jižní Asie


 
Dr. Malika Bahovadinova Střední Asie, antropologie státu a byrokracie, migrace a transnacionalismus, mezinárodní pomoc a rozvoj
tel.: 26605 2464
PhDr. Věra Exnerová (Veselá), Ph.D. moderní historie Střední Asie (Ferganská dolina); etnografie a orální historie, islám a kultura Střední Asie a Afghánistánu, demokracie a lidská práva
tel. 26605 2464
PhDr. Jan Filipský, CSc.
(emeritní vědecký pracovník)
politické a kulturní dějiny Indie; tamilština a tamilská literatura, oralita a texty, historické balady; hinduistická mytologie, etnické vztahy ve Šrí Lance
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
buddhismus, buddhistická filosofie
tel. 26605 2484
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
tamilský jazyk a tamilská literatura, dalitská literatura, indická společnost
tel. 26605 3703
Dr. James Madaio indické filozofické tradice (Advaita Vedānta); historiografie a příčiny moderních hinduistických hnutí; indické teorie subjektu, pedagogiky a hermeneutiky; mezikulturní filozofie a dialog
madaio@orient.cas.cz
tel. 26605 3729
Dr. May Ngo náboženství a rozvoj Kambodže

ngo@orient.cas.cz

 

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. moderní a soudobé dějiny Indonésie a Malajsie; interakce politiky, náboženství a etnicity v Indonésii a malajském světě; obecné dějiny Filipín
tel. 26605 3523
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
indoárijské jazyky (sanskrt a hindí), hindská lexikografie, středověká (zejména mughalská) historie, dějiny Indie předkoloniálního období
tel. 26605 3704

 

Oddělení východní Asie


 
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
dějiny a kultura Taiwanu, taiwanská poválečná literatura
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
středověké dějiny Číny
tel. 26605 2372
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
politika a dějiny Xinjiangu, politika a dějiny moderní Číny
tel. 26605 2315
Hedvábná cesta a Čína, dějiny náboženství v Číně
tel. 26605 2412
rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy
tel. 26605 2464
Dr. Nobuko Toyosawa kulturní a intelektuální dějiny moderního Japonska
tel.26605 2537
PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
fonetika a fonologie moderní čínštiny, problémy její výuky
tel. 26605 2412
Oliver Weingarten, M.A., Ph.D.
klasická čínština, čínská literatura a kultura - do 100 n.l.
tel. 26605 3521

 

Externí spolupracovníci


 
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
islámská archeologie, archeologie stavebního prostředí a dějiny architektury
 
karel.novacek@upol.cz
Mgr. Lenka Starková, Ph.D.
krajinná a letecká archeologie, dálkový průzkum Země v archeologii,
geografické informační systémy, soudobá a historická krajina Blízkého východu,
prostor v archeologii
lstarkov@kar.zcu.cz

 

 

Bývalí spolupracovníci

 

 

Dr. Niki Alsford (2015-2016)  
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. (1990-2014)  
Dr. Ameem Lutfi (2018)  
Dr. Igor Pruša (2017-2018)  
Dr. Clément Steuer (2013-2018)  
Dr. Daniel Sungbin Sou (2016-2018)  
Dr. Mauro Valdinoci (2013-2015)